Känslor

Dina känslor är dina och ingen annans. Du känner dem så det finns inga fel i dina känslor. De är helt dina och att säga att dina känslor är fel är att säga att du är fel. Du är aldrig fel. Visst kan man överreagera, men när gör man det då? Det vet man inte förens man haft en konversation med människan man tror vill göra en illa. Du måste veta att den faktiskt inte tänkte göra dig illa. Den har en annan tankevärld än dig. Det måste man ta hänsyn till.

Jag har jättemycket känslor och försökt trycka undan de i många år. Trodde alltid jag överdrev men det gjorde jag inte. Du har ingen skyldighet att älska någon som svikit dig totalt. Du har ingen skyldighet att älska någon så. Oavsett blod. Misstag kan människor göra, men har det hänt omgångar på omgångar så vet du vart den står.

Jag hatar hycklare och falska människor av förklarliga skäl. Tänker inte öppna mig som en bok här men de som vet vet. Livet ger och livet tar. Jag har dålig karma och gör det bästa av det. Men vill man inte göra slut på den får man göra det bästa av den. Men jag bad aldrig om den. Bad aldrig om en plats här. Tiger och lider. Många år. Färdigt nu. Nu är det hänsynslöst.